NOAG-register
In het NOAG-register staan therapeuten ingeschreven die met goed gevolg een door de NOAG als gekwalificeerd erkende opleiding hebben voltooid en/of over voldoende kennis bezitten op het gebied van de natuurlijke geneeskunde en/of verwante geneeswijzen en deze ook als zodanig uitoefenen.

Geregistreerde therapeuten ontvangen een officiële NOAG-praktijklicentie en een NOAG-muurschild en mogen zich NOAG-natuurgeneeskundig therapeut noemen. Het NOAG-bestuur kan in bijzondere gevallen een natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling, die de beroepspraktijk niet uitoefenen, opnemen in het NOAG-register.