man laptop

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen, ook wel de complementaire zorg, zijn de niet-officiële geneeswijzen die niet aan de Nederlandse reguliere universiteiten worden onderwezen en die alle vormen van diagnostiek (stellen van diagnose en/of medisch onderzoek) en therapie (behandeling) kunnen bevatten. Tot de bekendste alternatieve geneeswijzen behoren o.a. homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire therapie, acupunctuur, bloesemremedie- en aromatherapie in de natuurgeneeskunde, paranormale geneeskunde, manuele therapie, ontspanningstherapie en bijvoorbeeld de antroposofische geneeskunde (gebaseerd op de theorieën van Rudolf Steiner).

Vraag naar complementaire zorg

Ruim twee miljoen mensen maken jaarlijks gebruik van de complementaire zorg. Jaarlijks zijn er meer dan vijftien miljoen afspraken tussen complementaire therapeuten en cliënten. Zo’n twintigduizend alternatieve genezers zijn in Nederland praktiserend en de helft van deze therapeuten hebben zich georganiseerd in een beroepsorganisatie. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft becijferd dat aan alternatieve geneeswijzen jaarlijks meer dan driehonderd miljoen euro wordt besteed.

Waarom complementair?

Redenen waarom een cliënt naar een complementaire therapeut gaat, zijn o.a. dat de genezing van de reguliere behandeling niet voldoet, aversie van medisch technische behandelingen, geen gebruik willen maken van chemische geneesmiddelen of levensovertuiging.

Natuurgeneeskunde

De natuurgeneeskunde heeft als basis dat uitsluitend de geneeskracht die van nature aanwezig is (de genezende kracht (potentie) van het lichaam van de cliënt, zijn eigen organisme) wordt aangezet om genezing te laten ontstaan. Bij de behandeling gaat de natuurgeneeskundige uit van het energetische idee over de harmonieuze verdeling van de energie over het gehele menselijk lichaam. Daarbij zal de natuurgeneeskundige overigens nooit schadelijke of sterk werkende middelen toepassen.

De natuurgeneeskundige neemt bij zijn verzorgingsmethode voortdurend het natuurfilosofisch principe als uitgangspunt. Dat richt zich in de eerste plaats op het totale welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de cliënt. Omdat het in de natuurgeneeskunde gaat om een juiste werking van het organisme in zijn totaliteit, richt de aandacht van de natuurgeneeskundige zich dan ook in eerste instantie op de mens als geheel. Deze holistische toepassing gaat dus uit van de totaliteit van de cliënt, zodat niet alleen het zieke lichaamsdeel aandacht krijgt, maar de mens als geheel.

Binnen de complementaire zorg zien wij verschillende behandel perspectieven.

Energetisch

Energetisch behandelperspectief wordt toegepast op het lichamelijke, energetische en psychische niveau. Tevens word er ook rekening gehouden met de omgeving waarin de cliënt zich bevindt en de wisselwerking die dit met zich mee brengt. Binnen de energetische therapie gaat men ervan uit dat de cliënt ziek wordt wanneer er een disbalans ontstaat in hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele welzijn. Dit disbalans is meestal al langdurig verstoord.

Binnen het energetisch behandelperspectief hebben de energiebanen (meridianen), chakra’s en natuurelementen een belangrijke rol. Energie ligt ten grondslag van ons leven.

Holistisch

Holistisch behandelperspectief wordt toegepast op basis van de waarneming dat het lichaam zichzelf herstelt alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen deze behandelvorm wordt er gewerkt vanuit de embryonale ontwikkeling van de mens met een segmentale opbouw. De wervelkolom en de bijbehorende spieren, zenuwen, huidgebieden en organen spelen een grote rol.
Vanuit de therapievormen osteopathie en manuele therapie is het bekend dat de prikkel op de wervels ook invloed heeft op de organen, spierspanningen etc. (middels het zenuwstelsel). Bekende klachten waarmee cliënten naar verschillende therapeuten gaan zijn o.a. rugpijn, whiplash, bekkenklachten, nek-schouderklachten, hoofdpijn en vele andere onverklaarbare klachten.

Klassiek Oosters

Klassiek Oosters is een behandelperspectief al eeuwenoud is. De herkomst ligt o.a. in Japan (shiatsu), China (acupunctuur) en India (ayurveda). Binnen dit behandelperspectief wordt er gewerkt op emotioneel, lichamelijk en/pf psychisch vlak.

Antroposofisch

Antroposofisch behandelperspectief werkt vanuit vier lagen in de mens; het fysieke lichaam, het levenslichaam, de ziel en de geestelijke kern. Antroposofisch behandelperspectief kan worden gedefinieerd als de weg om door zelfkennis van de wereld te komen tot bewustwording van jezelf, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid. Binnen het antroposofisch behandelperspectief is er ruimte voor boven zintuigelijke esoterische relaties tussen mens, aarde en kosmos.

NOAG-register

In het NOAG-register staan therapeuten ingeschreven die met goed gevolg een door de NOAG als gekwalificeerd erkende opleiding hebben voltooid en/of over voldoende kennis bezitten op het gebied van de natuurlijke geneeskunde en/of verwante geneeswijzen en deze ook als zodanig uitoefenen.

Geregistreerde therapeuten ontvangen een officiële NOAG-praktijklicentie en een NOAG-muurschild en mogen zich NOAG-natuurgeneeskundig therapeut noemen. Het NOAG-bestuur kan in bijzondere gevallen een natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling, die de beroepspraktijk niet uitoefenen, opnemen in het NOAG-register.

U vindt onze therapeuten hier. U zoekt heel eenvoudig links boven in de therapievorm die u zoekt. Zo ontstaat er een lijst van NOAG-therapeuten die in Nederland praktijkhouden.