Onze complementaire therapeuten zijn er voor jou! De therapeuten werken met verschillende behandelvormen en disciplines aan jouw gezondheid. Van Orthomoleculaire geneeskunde tot Osteopathie en alles wat daar tussen ligt.

Onze Aa-licentie therapeuten voldoen aan de eisen die de zorgverzekeraars hebben opgesteld om in aanmerking te komen voor vergoedingen vanuit “de aanvullende” zorgverzekering. Let wel goed op controleer altijd uw eigen zorgverzekeraar of zij uw therapeut vergoeden.

Onze Ab- licentie en B-licentie therapeuten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Al onze therapeuten worden door ons beoordeeld op hun kennis, vaardigheden en opleidingen. De therapeuten voldoen aan de wettelijke eisen en aan de kwaliteitsnormen van NOAG. Onze therapeuten staan onder permanent toezicht van onze toelatingscommissie. De opleidingen die onze therapeuten hebben gevolgd zijn geaccrediteerde opleidingen door onder andere CPION, SNRO en KTNO en staan voor kwaliteit.

U kunt met verschillende soorten klachten bij onze therapeuten terecht. Met chronische klachten als ook recent ontstane klachten. Onze therapeuten werken vanuit verschillende behandelvormen en behandelperspectieven. Vind op onze website de therapeut die bij u past.

Welk behandelperspectief past bij jou? 

Antroposofisch; binnen de Antroposofische behandelwijze wordt er gekeken naar het fysieke lichaam, het levenslichaam, de ziel en de geestelijke kern. Bijvoorbeeld kunstzinnige therapie.

Energetisch; binnen de Energetische behandelwijze wordt er naar de gehele mens gekeken niet alleen naar het ziektebeeld en bijkomende symptomen. Er wordt uitgegaan van een disbalans van de fysieke, emotionele, mentale en spirituele welzijn van de mens.  Bijvoorbeeld energetische therapie.

Klassiek Oosters; binnen de Klassiek Oosterse behandelwijze wordt er gewerkt vanuit de energiebanen binnen het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld Reiki.

Holistisch Westers; binnen de Holistisch Westerse behandelwijze wordt er gewerkt vanuit de wervelkolom alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld manuele therapie, osteopathie.

Al onze therapeuten voldoen aan de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen  zorg). De meeste NOAG-therapeuten hebben hun Wkkgz ondergebracht bij de NIBIG Geschillencommissie. Of hebben hun Wkkgz registratie elders ondergebracht.

Heb je een klacht over één van onze therapeuten? Probeer het dan eerst zelf met jouw therapeut op te lossen. Lukt dit niet dan vervullen wij graag een verbindende rol. Mochten we met elkaar niet tot een passende oplossing komen dan kun je je richten tot de NIBIG-geschillencommissie. Of de partij waar jouw NOAG-therapeut is aangesloten. Dit is terug te vinden op de website van de NOAG-therapeut of vraag je bij ons op. 

.

NIBIG