Bij- en nascholing

NOAG-therapeuten hebben veelal een intensieve, meerjarige beroepsopleiding gevolgd. De NOAG erkent en controleert verschillende beroepsstudies in Nederland, o.a. in de homeopathie, fytotherapie, de voeding- en dieettherapie zoals orthomoleculaire voeding, de reflexzone-therapie en andere traditionele geneeskunde, alsmede verschillende diagnostische methoden, waaronder iriscopie en acupunctuur. Uiteraard maakt de Medische Basiskennis deel uit van deze opleidingen. Dit omdat NOAG-therapeuten een juist inzicht dienen te hebben in de samenstelling en werking van het menselijk organisme en de gevolgen van de verschillende ziekteprocessen.

Iedere NOAG-therapeut dient per kalenderjaar minimaal deel te nemen aan 40 uur nascholing. Dit kan middels het volgen van de door NOAG geaccrediteerde seminars, congressen en/of opleidingen. Alsmede opleidingen die geaccrediteerd zijn bij oa de KTNO, SNRO of COG. Binnen de verplichte bij/nascholingsuren valt de verplichte nascholing van 8-uur voor de Medische Basiskennis conform de Plato-eindtermen.

Het secretariaat dient voor 1 december van het lopende jaar voorzien te zijn van de behaalde certificaten, getuigschriften en/of diploma’s dat men heeft voldaan aan de verplichte bij- en/of nascholingsverplichting.