Inschrijven

Alles goed geregeld hebben? Schrijf u vandaag nog in als NOAG-therapeut

Onderstaand treft u het inschrijfformulier aan voor uw inschrijving bij onze beroepsvereniging de NOAG. 

De NOAG biedt u: collectiviteitskorting op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering, Wkkgz registratie, altijd up-to-date wat er in het Complementaire veld speelt en “gedeeltelijke of gehele” vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars.

U heeft toch ook alles goed geregeld voor uw cliënt? 

  Inschrijfformulier NØAG
  Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

  Verplichtveld
  Ik wil mij laten registeren als:

  * Als NØAG-therapeut ontvang ik ieder kwartaal de NØAG-nieuwsbrief en heeft u ieder jaar tweemaal de mogelijkheid de verplichte lespakketten met huiswerk/toetsen aan te
  vragen i.v.m. de verplichte na- en bijscholing.

  * Als geregistreerde NØAG-therapeut ontvang ik, na ontvangst van een eenmalige betaling van € 45,-, een officieel NØAG-praktijklicentie en NØAG-muurschildje. Bij opzegging dien ik het muurschildje met de opzegging retour te zenden.

  * Ik betaal ieder jaar € 354,- registratieleges vooruit, in de maand december te voldoen.

  - Bij aanvang in het 2de kwartaal (april-juni) bedragen de registratieleges € 270,-.
  - Bij aanvang in het 3de kwartaal (juli-september) bedragen de registratieleges € 180,-.
  - Bij aanvang in het 4de kwartaal (oktober-december) bedragen de registratieleges € 102,50.

  NØAG-therapeuten kunnen tussentijds, indien daar aanleiding toe is, door het NØAG-bestuur in het andere register worden gerangschikt of geheel worden uitgeschreven. Het NØAG-bestuur is geen verantwoording verschuldigd aan de NØAG-therapeut.

  Je kunt bestanden uploaden tot een maximum van 1024kb.

  Verplichtveld
  Ik ga ermee akkoord dat in het kader van de Wet Persoonsregistratie mijn gegevens openbaar zijn voor toekomstige cliënten en andere geïnteresseerde in deze geneeskunde.

  Verplichtveld
  Ik verklaar hierbij conform de richtlijnen, naar de waarden en normen van de beroepsvereniging NØAG te handelen en praktijk te voeren.

  Verplichtveld
  Bovengenoemde gegevens zijn door mij correct en volledig ingevuld. Ik verzoek de NØAG over te gaan tot het in behandeling nemen van mijn aanvraag.

  Praktijkadres(sen)
  Verplichtveld

  Akkoord met vermelding praktijkgegevens op onze website.

  Beroepsopleidingen welke u hebt gevolgd i.v.m. uw beroepsuitoefening*

  Diploma

  Upload hier uw kopie diploma en cijferlijst

  Diploma

  Upload hier uw kopie diploma en cijferlijst

  Diploma

  Upload hier uw kopie diploma en cijferlijst

  Medische Basiskennis
  Diploma

  CPION/SNRO/PLATO geaccrediteerde opleiding (Psychosociale) Medische Basiskennis

  Upload hier uw kopie diploma en cijferlijst

  Ervaring

  Hebt u stages gelopen in uw beroepsuitoefening?

  Hebt u (wel eens) stagiair(es) onder uw begeleiding?

  Geeft u wel eens lezingen en/of cursussen in uw discipline(s)?  Bent u ooit geschorst/geroyeerd door een beroepsorganisatie, of bent u ooit gesanctioneerd, veroordeeld of beboet door een klacht-tuchtrechtcommissie?

  Praktijkinrichting  Is er een wachtruimte, c.q. afspraakruimte?

  Zijn uw woonruimte en praktijkruimte gescheiden?

  Beschikbaarheid en waarneming

  Houdt u op vaste tijden spreekuur?

  Houdt u op vaste tijden telefonisch spreekuur?

  Hebt u een cliënten folder waarin u uw behandelingsmethodiek en behandelperspectief uitlegt?

  Hebt u een waarnemingsregeling in geval van ziekte of vakantie?

  Maakt u deel uit van één of meerdere werkgroepen/maatschappen?

  Praktijkgegevens

  Behandelmethoden

  De volgende kopie documenten voeg ik bij:

  kopie geldig legitimatiebewijs
  kopie VOG verklaring (Verklaring omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen)*
  kopie KVK-uittreksel

  Verplichtveld
  ik heb alle kopie diploma's en cijferlijsten bijgevoegd

  * mocht u deze niet in uw bezit hebben. U kunt deze na aanmelding met korting middels het NIBIG bestellen. Wij melden al onze NØAG-therapeuten aan voor de Wkkgz bij het NIBIG.

  AGB CODE

  Bent u in het bezit van een (Psychosociale) Medische Basiskennis conform de PLATO-eindtermen dan kunt u uw AGB-code aanvragen voor u als persoon en voor uw praktijk. U heeft voor deze aanvraag een licentienummer nodig van uw beroepsvereniging. Na ontvangst van uw AGB-code vernemen wij deze graag zodat wij u kunnen doormelden aan de zorgverzekeraars, zodat uw consulten (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen.