Beeindigen

Uw registratie bij de NOAG beëindigen?

Inschrijving uit een NOAG-register eindigt door overlijden, opzegging vóór het nieuwe NOAG-registratiejaar d.m.v. onderstaand formulier voor 1 december met retourzending van het NOAG-muur­schildje, opzegging door het NOAG-bestuur of tussentijds door royement.

Bij opzegging dient u het muurschildje met de opzegging retour te zenden vóór 1 december van het lopende jaar.