handenschudden 2

Je hebt een klacht. Wat nu?

Al onze NOAG-therapeuten doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie kenbaar bij uw therapeut. Probeer er samen door middel van een open gesprek uit te komen.

Komt u er met uw therapeut niet uit?

Conform de wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Geeft dit gesprek niet de oplossing dan is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie.

Onze NOAG-therapeuten zijn aangesloten bij De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG. U kunt uw klacht indienen digitaal insturen middels de servicedesk van het NIBIG te Ommen. Uw klacht wordt aangeboden aan de secretaris van de Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG.

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de NIBIG Servicedesk