inschrijven info 2

Aan welke voorwaardes voldoet u?

In het NOAG-register kunnen natuurlijke personen worden ingeschreven, die voldoen aan de door het NOAG-bestuur vastgestelde voorwaarden m.b.t. de vereiste vooropleiding(en). Deze voorwaarden kunnen zijn het met goed gevolg hebben voltooid van een door de NOAG als gekwalificeerd erkende opleiding en/of over voldoende kennis te bezitten op het gebied van de natuurlijke geneeskunde en/of verwante geneeswijzen, en deze ook als zodanig uit te oefenen. Bij twijfel over ervaring, opleiding(en) en/of diploma(‘s) kan het NOAG-bestuur een eigen schriftelijke en/of mondelinge toets van bekwaamheid laten afleggen als bewijs van deskundigheid.

Criteria lidmaatschap Therapeuten

Eisen die het bestuur van de NOAG stelt voor NOAG-registratie en het afgeven van de NOAG-praktijklicentie zijn:

  • Diploma Medische Basiskennis
  • Voldoende kennis en vaardigheid in de uit te oefenen disciplines
  • Een juiste algemene vorming
  • Volledige integriteit
  • Het zich houden aan de Nederlandse Wetten, de normen en waarden van de NOAG, zich niet onttrekken aan de rechten en plichten van de NOAG en zich gedragen zoals een natuurgeneeskundige betaamt.

De NOAG hanteert een drietal licenties, te weten Aa, Ab en B:

NOAG-Natuurgeneeskundig Therapeut met NOAG-praktijklicentie Aa 

Therapeuten welke volledig geschoold zijn en de Medische Basiskennis conform de Plato eindtermen/CPION/SNRO accreditatie in het bezit hebben, worden in het NØAG-register Aa inge­schreven en ontvangen tevens jaarlijks hun NØAG-praktijklicentie Aa.

U wordt opgenomen op het overzicht van therapeuten die aan de Plato eindtermen voldoet. Tevens wordt bij uw vermelding op onze website gemeld dat u voldoet aan deze Plato eindtermen.

Het aparte overzicht vindt u onder de zorgverzekeringen op onze website.

NOAG-Natuurgeneeskundig Therapeut met NOAG-praktijklicentie Ab

Therapeuten welke volledig HBO geschoold zijn, worden in het NOAG-register Ab inge­schreven en ontvangen tevens jaarlijks hun NOAG-praktijklicentie Ab. Men dient naast het diploma van de geneeswijzen tevens in het bezit te zijn van het diploma Medische Basiskennis op HBO-niveau.

NOAG-Therapeut met NOAG-praktijklicentie B 

Therapeuten welke niet volledig hbo geschoold zijn of mbo geschoold zijn, maar wel in het bezit zijn van de Medische Basiskennis ontvangen NOAG-praktijklicentie B.

NOAG-praktijklicentie en kwaliteitsgarantie

  • De belangrijkste specialisaties van de bij de NOAG aangesloten geneeskundigen worden aangegeven in de NOAG-praktijklicentie. Deze dient in de praktijkruimte van de NOAG-therapeut duidelijk aanwezig te zijn. 
  • Een NOAG-praktijklicentie is binnen het raam van de huidige wettelijke en praktische mogelijkheden – een zekere kwaliteitsgarantie. Niet voldoende deskundige en dubieuze hulpverleners – maar ook reguliere geneeskundigen zonder natuurge­neeskundige beroepsopleiding – mogen geen NOAG-praktijklicentie voeren.