privacy

PRIVACY STATEMENT NOAG

Privacy statement
NOAG verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website. Voorop staat dat NOAG behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy.

Ons primaire doel bij het registreren van informatie is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze website beter verloopt. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Informatie opslaan
Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

 • Je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver.
 • Je Internet Service Provider (ISP).
 • De duur van jouw bezoek aan de website.
 • Het aantal keren dat je de website bezoekt.
 • Basale domein informatie.
 • De pagina’s die je bezoekt.
 • De website die linkte naar onze website.
 • De website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken.
 • Informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.

Al deze informatie gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen.

Je kunt je via onze website ook aanmelden voor een nieuwsbrief. In dat geval vragen wij je enkel om je e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Verder kun je een contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam, e-mailadres en woonplaats en kun je daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het je voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met je opnemen.

Bij het inschrijven als NOAG-therapeut vragen wij meerdere gegevens die noodzakelijk zijn voor inschrijving binnen het NOAG-register. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw aanmelding. De gegevens van u als NOAG-therapeut en uw praktijk worden gebruikt op onze website in ons overzicht therapeuten. 

Gebruik van persoonsgegevens
NOAG gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van NOAG en andere opgevraagde informatie.
 • Om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten.
 • Voor het monitoren van de prestaties van deze site.
 • Voor het verbeteren van onze website en onze service.
 • Voor interne administratie.

Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@noag.org.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van NOAG.

Delen van uw gegevens met derden
Hieronder kunt u lezen met welke organisaties NOAG persoonsgegevens deelt.

Webhosting

InterNLnet
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af vanInterNLnet . InterNLnet  verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. InterNLnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. InterNLnetis op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Bezorgdiensten
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

NOAG zal verder geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

 • Je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens
Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met NOAG via info@noag.org. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. NOAG is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. NOAG raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacy beleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacy beleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2023.

Contactgegevens
NOAG – Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers
Hogeweg 228
3815LZ Amersfoort
033- 422 00 41