nascholing2

Iedere NOAG-therapeut dient per kalenderjaar minimaal deel te nemen aan 40 SBU (studie uren) nascholing. Bent u Aa Therapeut dan dient u van de 40 SBU verplicht 8 uur nascholing Medische Basiskennis te volgen conform de PLATO-Eindtermen.

De nascholing kan gevolgd worden middels het volgen van de door NOAG geaccrediteerde seminars, congressen en/of opleidingen en middels opleidingen, congressen of seminars die geaccrediteerd zijn bij o.a. de KTNO, SNRO, CPION of COG. Dit om de kwaliteit van de behandelingen te behouden en te verbeteren. Het is de opzet om opgedane kennis, kunde en instelling aan te vullen, te verdiepen en het juist (be)handelen te bevorderen.

Deze permanente educatie is een vereiste om inzichten en voldoende kwaliteit van de toegepaste natuurlijke geneesmethoden te kunnen behouden en te kunnen verbeteren. Richting cliënten, verwijzers en ziektekostenverzekeraars geeft dit een kwaliteitsgarantie met betrekking tot de toegepaste natuurgeneeskunde van de geregistreerde NOAG-therapeut.

Geeft u jaarlijks bij ons aan welke nascholing u heeft gevolgd om uw aanmelding bij NOAG geactiveerd te houden. Graag ontvangen wij van elke therapeut voor 31 december van elk jaar de gevolgde nascholing/bijscholing met bijbehorende diploma’s en/of certificaten. Op deze manier kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen.
Wanneer u ons het bewijs van deelname doorstuurt vermeldt daar dan bij voor hoeveel punten de nascholing is geaccrediteerd, zodat wij een duidelijk overzicht hebben van de opgedane kennis in ECTS of SBU.

Uitleg SBU/ECTS

SBU: Studiebelastingsuren
Het aantal uren dat een student gemiddeld nodig heeft om de vereiste competentieontwikkeling van een bepaalde leereenheid te kunnen behalen. Daadwerkelijke uren.

ECTS: European Credit Transfer System
De studiebelasting wordt sinds de invoering van de bachelor/masterstructuur uitgedrukt in het internationale European Credit Transfer System (ECTS), waardoor de waarde toekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. In Nederland is de de bachelor/masterstructuur in het hoger onderwijs ingevoerd in het academisch jaar 2002-2003 en in Vlaanderen in 2004-2005.

Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 studie-uren. Een (universitaire) bacheloropleiding bestaat uit 4 studiejaren, dus 240 credits volgens het ECTS-systeem. Een credit staat tegenwoordig ook bekend onder de oude benaming studiepunt.