Groep1

De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een groep bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG- en NIBIG register. Dit om kwaliteit te waarborgen en de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk verantwoorde wijze te toetsen en mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk onverantwoorde praktijken op het gebied van de Natuurgeneeskunde.

Een belangrijk doel van de NOAG is het geven van voorlichting over natuurgeneeswijzen en het bevorderen van het inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.

De NOAG heeft als belangrijkste doelstellingen:

 • Het bevorderen en ontwikkelen van natuurgeneeswijzen.
 • Het verstrekken van voorlichting over de natuurgeneeswijzen.
 • Het bevorderen van een wettelijke erkenning voor diverse natuurgeneeskundige beroepstherapeuten.
 • Het samenbrengen van verschillende disciplines van therapeuten in de NOAG.
 • Het samenbrengen van en naar buiten treden als gekwalificeerde NOAG-therapeuten.
 • Het behartigen van de belangen van de aangesloten NOAG-therapeuten.
 • Het meewerken aan en verspreiden van wetenschappelijk onderzoek t.b.v. natuurgeneeswijzen.
 • Het periodiek (laten) verzorgen van verplichte aanvullende (medische) nascholing.
 • Het bevorderen¬† van contacten met zorgverzekeraars voor een (gedeeltelijke) vergoeding van geregistreerde NOAG-therapeuten.
 • Het bevorderen van contacten en samenwerking met reguliere genezers.
 • Het onderhouden van contacten met andere stichtingen, verenigingen en allianties, alsmede met lagere en hogere overheden.