NOAG

De Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG) is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. Op deze website vindt u informatie over alternatieve geneeswijzen, overzicht van aangesloten NOAG-therapeuten, informatie omtrent vergoedingen en geaccrediteerde opleidingen, seminars en congressen.

WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg/NIBIG

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits) regels voldoen; ook u als aanbieder van complementaire/alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. U valt als individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert. Voor meer informatie hieromtrent klikt u hier.

NIBIG

Het NIBIG (Het Nederlandse Instituut voor Belangenbehartiging  Integrale Gezondheidszorg) verleent verschillende diensten aan zorgverleners. Zo bieden zij Wkkgz-registratie met een door de overheid erkende Geschillencommissie, beroepsaansprakelijkheidsverzekering (met korting), korting bij verschillende partijen zoals administratie software en mogelijkheid tot zichtbaarheid op overzichtsites.

Wij melden onze bestaande en nieuwe leden aan bij het NIBIG. U ontvangt van het NIBIG de verdere procedure om u aan te sluiten bij de NIBIG geschillencommissie waarmee u voldoet aan de Wkkgz verplichting.