NOAG
De Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG) is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. Op deze website vindt u informatie over alternatieve geneeswijzen, overzicht van aangesloten NOAG-therapeuten, informatie omtrent vergoedingen en geaccrediteerde opleidingen, seminars en congressen.

WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg/NIBIG
Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits) regels voldoen; ook u als aanbieder van complementaire/alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. U valt als individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert. Voor meer informatie hieromtrent klikt u hier.

NIBIG
De NIBIG (Het Nederlandse Instituut voor Belangenbehartiging  Integrale Gezondheidszorg) verzorgt de registratie en aanmelding van de individuele zorgaanbieder bij de Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Dit doen zij door middel van het Wkkgz fonds. Wij melden onze bestaande en nieuwe leden aan bij de NIBIG. U ontvangt van de NIBIG de verdere procedure om u aan te sluiten bij Stichting Zorggeschil.