NOAGDe Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG) is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. Op deze website vindt u informatie over alternatieve geneeswijzen, overzicht van aangesloten NOAG-therapeuten, informatie omtrent vergoedingen en geaccrediteerde opleidingen, seminars en congressen.

Het secretariaat is gesloten van 22 december 2016 tot 9 januari 2017. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe.

 

 

 

 

WKKGZ WKKGZ Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits) regels voldoen; ook  u als aanbieder van complementaire/alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet  Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren  als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet  zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt  voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. U valt als individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen                                                                                      op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert. lees                                                                                    meer