Mw. M.A. van Ommen

Licentienummer: 6336-Aa-07367
WKKGZ-nummer: 527354
Plato erkende therapeut: Ja
AGB Zorgverlener: 90034048
AGB Praktijk: 9013035
Praktijknaam: Centrum Natuurgeneeswijzen
Adres Praktijk: Bokstraat 69-71
6413 AS HEERLEN
E-mailadres: centrumnatuur@online.nl
Telefoonnummer: 045 4051525
Disciplines: Natuurgeneeskundig Therapeut
Klassieke en Klinische Homeopaat
Fytotherapeut
(Electro) Acupuncturist