UPDATE 08-05-2020 Coronanieuws 

Leidraad-infectiepreventie-Covid-19-CAM-sector-v2.0

Bronvermelding: NIBIG

Coronanieuws 06-04-2020

De NOAG krijgt momenteel veel vragen over onze adviezen aangaande het Coronavirus en de praktijkvoering van onze leden.

Wij verwijzen de leden naar de berichtgevingen van het RIVM, GGD en de rijksoverheid hieromtrent. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk staken tot en met 28 april, tenzij zij de zorg op afstand of met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen leveren.

Neem de richtlijnen van de bovenstaande instanties serieus. Heel veel sterkte toegewenst bij de te nemen beslissingen.

Registratiemogelijkheden voor de NOAG-leden bij het NIBIG

Wij zijn medio 2017 de samenwerking aangegaan met het NIBIG. Het NIBIG geeft oa onze leden de gelegenheid gebruik te maken van het Gelaagd Register.

Er zijn drie opties waaruit u kunt kiezen:

  1. U registreert zich niet bij het NIBIG.
  2. U registreert zich alleen voor de Wkkgz bij het NIBIG.
  3. U registreert zich voor de Wkkgz en de groeimogelijkheden binnen het Gelaagd Register bij het NIBIG

Voor meer informatie klikt u hier.

WKKGZ

De nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits) regels voldoen; ook u als aanbieder van complementaire/alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. U valt als individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert.

Aanpassing wet op de omzetbelasting inzake vrijstellingen
Op 1 april jl heeft de staatssecretaris van financiën de wet op de omzetbelasting, vrijstelling aangepast naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad en van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch.
Deze aanpassing kan voor u van belang zijn. Wanneer u over het juiste opleidingsniveau beschikt bent u niet langer verplicht om omzetbelasting aan uw cliënten in rekening te brengen, indien u gezondheidskundige  diensten verricht.
De meest relevante informatie uit de wetswijziging vindt u onder de knop lees meer. Wilt u het gehele wetsartikel lezen deze link vindt u onderaan in het artikel. Wanneer u zeker wilt zijn dat u in aanmerking komt voor de vrijstelling van de omzetbelasting adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur en/of de belastingdienst.