Registratiemogelijkheden voor de NOAG-leden bij het NIBIG.

Wij zijn medio 2017 de samenwerking aangegaan met het NIBIG. Het NIBIG geeft oa onze leden de gelegenheid gebruik te maken te voldoen aan de Wkkgz-verplichting, Korting te ontvangen op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, korting op administratiesoftware en plaats te nemen in het classificatiesysteem Qualitricz Online. 

Er zijn drie opties waaruit u kunt kiezen:

 1. U registreert zich niet bij het NIBIG.
 2. U registreert zich alleen voor de Wkkgz bij het NIBIG.
 3. U registreert zich voor de Wkkgz en de groeimogelijkheden binnen het classificatiesysteem Qualitricz Online

Voor meer informatie omtrent de registratiemogelijkheden bij het NIBIG; klikt u hier.

WKKGZ

De nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits) regels voldoen; ook u als aanbieder van complementaire/alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. U valt als individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het complementaire veld. 

Schrijf je vandaag nog in voor onze nieuwsbrief. 

Aanpassing wet op de omzetbelasting inzake vrijstellingen

Op 1 april jl heeft de staatssecretaris van financiën de wet op de omzetbelasting, vrijstelling aangepast naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad en van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch.
Deze aanpassing kan voor u van belang zijn. Wanneer u over het juiste opleidingsniveau beschikt bent u niet langer verplicht om omzetbelasting aan uw cliënten in rekening te brengen, indien u gezondheidskundige  diensten verricht.
De meest relevante informatie uit de wetswijziging vindt u onder de knop lees meer. Wilt u het gehele wetsartikel lezen deze link vindt u onderaan in het artikel. Wanneer u zeker wilt zijn dat u in aanmerking komt voor de vrijstelling van de omzetbelasting adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur en/of de belastingdienst.1

Vergoedingen 2021:Update 10-12-2020

Per 2021 wordt door de meeste zorgverzekeraars behandelcode 24005 niet meer vergoed. 

Informatie over de verschillende prestatiecodes kunt u vinden in de prestatiecodelijsten. Voor zorgverleners in zorgsoort 90 is Prestatiecodelijst 054 (deels) van toepassing. 
Hier kan u zelf kijken welke prestatiecode op uw werk van toepassing is. Als u er niet zeker van bent welke code u moet gebruiken dan adviseren wij u de vraag stellen aan de zorgverzekeraar waar u wilt declareren. Als de behandeling en prestatiecode niet voorkomt in de lijst, kunt u ook contact opnemen met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan een aanvraag voor een nieuwe prestatiecode indienen bij Vektis.

Heeft u al een declaratie ingediend en is deze afgewezen? Via de link kunt u informatie vinden over de retourcodes.

Uiteindelijk beslist de zorgverzekeraar of een behandeling voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel deze vergoeding zal zijn. 

CORONA NIEUWS

 

Update: 24-02-21: Goed nieuws! 

Vanaf 3 maart 2021 is het toegestaan om uw praktijk te openen.
U dient uiteraard de richtlijnen van de rijksoverheid te volgen:

Contactberoepen

 • Zowel dienstverlener als klant dragen een mondkapje.
 • Als aanvullende voorwaarde geldt dat personen hebben gereserveerd en dat een gezondheidscheck plaatsvindt.
 • Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
  • Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is dat geen reden om toegang te weigeren.
  • Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Succes met het heropenen van de praktijk!

 

Nederland blijft in lockdown tot en met tenminste 9 februari

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft.

Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt.

Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen.

Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Dit heeft afgelopen zaterdag geresulteerd in de invoering van een avondklok.

Klik hier voor het nieuwsbericht van het NIBIG waarin uitgelegd wordt wat dit betekent voor de zorgverleners.

Brongegevens: NIBIG

 

Update: 13-01-2021:

Tot op heden is er nog geen bevestiging van het ministerie van VWS en economische zaken ontvangen voor onze therapeuten. Als wij meer informatie hebben dan wordt  hierover bericht, via het NOAG en door het NIBIG.

Update: 24-12-2020 :

Wellicht heeft u via diverse kanalen gehoord dat de niet-contact beroepen aan het werk kunnen. Dit is nog niet door het ministerie van VWS en door economische zaken aan het NIBIG en aan de NOAG bevestigd! Wij hopen hierover volgende week definitief te kunnen melden of dit ook voor onze therapeuten geldt.
Zoals u weet hebben wij een samenwerkingsverband met het NIBIG en deze zal u ook informeren als er een officieel bericht is ontvangen van het ministerie van VWS.

Update: 15-12-2020 Nieuwe maatregelen: Strenge Lockdown Nederland.

Tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte hebben wij helaas moeten vernemen dat Nederland, vanaf dinsdag 15 december 2020, te maken krijgt met een algehele Lockdown. Dit heeft ook consequenties voor de alternatieve zorg.

Wat betekent dit voor u?
Alternatieve zorgverleners moeten hun praktijk sluiten vanaf 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021.
Wij verwijzen de leden naar de berichtgeving van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen

Tevens verwijzen wij u ook naar het NIBIG bericht van 15-12-2020. 
U kunt gebruik maken van de TOZO 3 regeling klik hier voor de berichtgeving van het NIBIG.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u via de website en e-mail.
Neem de richtlijnen van de rijksoverheid in acht. Heel veel sterkte toegewenst!

UPDATE 08-05-2020 Coronanieuws 

Leidraad-infectiepreventie-Covid-19-CAM-sector-v2.0

Bronvermelding: NIBIG

Coronanieuws 06-04-2020

De NOAG krijgt momenteel veel vragen over onze adviezen aangaande het Coronavirus en de praktijkvoering van onze leden.

Wij verwijzen de leden naar de berichtgevingen van het RIVM, GGD en de rijksoverheid hieromtrent. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk staken tot en met 28 april, tenzij zij de zorg op afstand of met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen leveren.

Neem de richtlijnen van de bovenstaande instanties serieus. Heel veel sterkte toegewenst bij de te nemen beslissingen.