Mw. W.J. Verschut-Poot

Licentienummer: 8251-Aa-19015
Plato erkende therapeut: Ja
AGB Zorgverlener: 90107217
AGB Praktijk: 90066418
Praktijknaam: Natuurlijk Gezond Dronten
Adres Praktijk: Herfst 52
8251 NP Dronten
Website: www.natuurlijkgezonddronten.nl
E-mailadres: natuurlijkgezonddronten@ziggo.nl
Telefoonnummer: 06-48618750
Disciplines: Orthomoleculair Therapeut