Mw. I. van den Akker

Licentienummer: 2271-Aa-19004
Gelaagd register: 4
Plato erkende therapeut: Ja
AGB Zorgverlener: 11718
AGB Praktijk: 90032778
Praktijknaam: Praktijk Natuurgeneeskunde & Voeding
Adres Praktijk: Laan van Rustenburg 44
2271 XT VOORBURG
Website: www.praktijknatuurgeneeskunde.com
E-mailadres: info@praktijknatuurgeneeskunde.com
Telefoonnummer: 06 24105170
Disciplines: Deskundige voeding & dieet
Natuurgeneeskundig Therapeut
Orthomoleculair Voedingstherapeut