Mw. A.M.J.L. Kroesbergen

Licentienummer: 6741-Aa-07378
WKKGZ-nummer: 528961
Plato erkende therapeut: Ja
AGB Zorgverlener: 90037225
AGB Praktijk: 9015864
Praktijknaam: Wel en Zijn Centrum voor gezondheid
Adres Praktijk: Vering Meineszstraat 9
6717 AJ EDE
E-mailadres: info@welenzijn.nl
Telefoonnummer: 0318 622467
Disciplines: Natuurgeneeskundig Therapeut
Energetische (Prognos) Therapeut
Orthomoleculair Voedingstherapeut