A. van der Zwan

Licentienummer: 2583-Ab-07369
WKKGZ-nummer: 527032
Plato erkende therapeut: Nee
AGB Zorgverlener: 90034978
AGB Praktijk: 9013926
Praktijknaam: Aad van der Zwan.nl
Adres Praktijk: Flakkeesestraat 59
2583 NA DEN HAAG
Website: www.aadvanderzwan.nl
E-mailadres: zwanaad@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-30224106
Disciplines: Natuurgeneeskundig Therapeut
Darm Therapeut
NAEG Therapeut
Orthomoleculair Voedingstherapeut