WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg/NIBIG

De NIBIG heeft de afgelopen maanden diverse mogelijkheden verkend om de aangesloten
therapeuten een goede Wkkgz-registratie en bijbehorende service te kunnen bieden.

Zij hadden de keuze uit meerdere organisaties die een klachtenfunctionaris en geschillencommissies
aanbieden. Zij richtten zich uiteindelijk op KlachtenportaalZorg (KPZ) en Quasir. Uiteindelijk werd er
gekozen voor een samenwerking met KPZ via een constructie met het Wkkgz-fonds.

Het aantal individuele inschrijvingen bij het NIBIG voor de Wkkgz bleef behoorlijk achter bij
de verwachting. Financieel kwam het onder druk te staan. Hierdoor bleek het niet haalbaar
om op deze manier een werkbare situatie te creëren. De samenwerking met het
KPZ en het Wkkgz-fonds moest helaas worden beëindigen.

Uiteraard heeft het NIBIG gekeken naar alternatieven om uw registratie zeker te kunnen stellen
en u te kunnen ondersteunen in het geval van een klacht of geschil.

De oplossing is gevonden door alsnog een overeenkomst aan te gaan met Quasir,
dat via Stichting Zorggeschil klachten en geschillen in behandeling neemt.
Door op deze manier te gaan werken, wordt er gebruik gemaakt van de jarenlang opgebouwde
expertise van Quasir en van het schaalvoordeel van deze organisatie.

Het contract met Quasir is ondertekend en de aansluiting met de geschillencommissie
Stichting Zorggeschil is gerealiseerd. Met Quasir is de afspraak gemaakt dat de registraties
van onze therapeuten met terugwerkende kracht werkzaam zijn vanaf 1-1-2017.

Wat betekent dit voor u?

Bent u geregistreerd bij de NIBIG dan hoeft u niets te doen. U wordt meegenomen in de overgang
en ontvangt voor 15 maart een bevestiging in uw account bij de NIBIG van Quasir.

U voldoet aan de Wkkgz doordat u nu beschikt over:
een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris (van Quasir),
aansluiting bij een erkende Geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil).
U bent bij het NIBIG geregistreerd en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als
verbindende schakel via Quasir aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting
Zorggeschil).

U informeert uw cliënten over Quasir/Zorggeschil en u geeft aan dat u door uw
registratie daar een klachtenfunctionaris heeft en een plek waar de cliënt met een
klacht naartoe kan (https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/).

Als de klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting
Zorggeschil de zaak in behandeling. Uw cliënt kan dat met deze link in gang zetten:

https://zorggeschil.nl/melding/.

Welke regels zijn verder van toepassing?

U zorgt er zelf voor dat u relevante verzekeringen heeft afgesloten. Niet of onjuist
verzekerd zijn is voor uw eigen risico.

Voor zover wettelijk verplicht voor de uitoefening van uw beroep, dient u een
VOG te overleggen.

U dient zelf in uw persoonlijk account de informatie actueel te houden en de juiste
documenten toe te voegen.

Het bewijs van uw registratie bij Quasir en Stichting Zorggeschil is een document
dat aan uw persoonlijke dossier wordt toegevoegd (de administratie van het NIBIG
verzorgt dit voor u). Deze zal voor 15 maart 2017 a.s. worden toegevoegd

U blijft via het NIBIG informatie ontvangen over de Wkkgz.

Zo nodig verstrekt het NIBIG solidariteitsfonds Wkkgz gegevens over u aan
Quasir/Zorggeschil.

Met uw registratie-aanvraag verklaart u te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
zoals omschreven in de Wkkgz.

Als u zich bij het NIBIG heeft aangemeld voor de Wkkgz-registratie: Registreren wij u
met terugwerkende kracht per 1-1-2017 bij Quasir tenzij u voor 28 februari per e-mail
aangeeft dat u hier bezwaar tegen heeft. Wij nemen dan contact met u op (BMS, verloopt via de contactpersoon).

Als u uw Wkkgz-registratie wilt beëindigen bij het NIBIG: in dit geval krijgt u € 35,–teruggestort en beëindigen wij uw registratie.

De website

De NIBIG website wordt aangepast (de laatste hand wordt eraan gelegd). Relevante
informatie staat op de site, als ook de veel gestelde vragen.
De NIBIG plaatst op hun site ook links naar relevante informatie over Quasir en Zorggeschil.

Mochten er nog vragen zijn dan is het Seminar van de NIBIG wellicht een optie of neem contact op met de NIBIG.

Op 17 en 18 maart tijdens de Sooner complementair Vakbeurs in Hoevelaken zijn, naast het
Ministerie en het Solidariteitsfonds Wkkgz, ook Quasir en de Stichting Zorggeschil aanwezig
bij het seminar dat NIBIG organiseert.

Het Wkkgz-fonds en het Ministerie van VWS geven uitleg
De kleine lettertjes van de Wkkgz komen aan de orde en tijdens de Seminar Wkkgz. Er is ook volop ruimte voor het stellen van vragen.

Bijvoorbeeld: waar moet u op letten in uw eigen voorlichting? Hoe voorkomt u een klacht of claim in uw praktijk? Welke uitzonderingen kent de Wet?

De Wkkgz raakt u als zorgaanbieder in uw beroepsuitoefening. Daarom is het belangrijk dat u zich op deze Seminar goed laat informeren.

Wanneer: 17 en 18 maart 2017
Hoe laat: 10.15 – 11.15 uur
Waar: Sooner Vakbeurs Hoevelaken

Op standnummer 97 kunt u verder in gesprek met vertegenwoordigers van het Ministerie en het Wkkgz-fonds.

Wilt u de Seminar volgen? Bestel uw entreebewijs met € 5,– korting op www.sooner.nl en gebruik de code ‘Wkkgz’.

(U betaalt voor het beursentree geen € 12,– maar € 7,–) .

Gebruik van de kortingscode ‘WKKGZ’ bij voorinschrijving geeft recht op

. Beursentree met € 5,–korting
. Gratis entree tot de seminar Wkkgz

Schrijf u snel in om zeker te zijn van een plek!.

U bent van harte welkom!