WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg/NIBIG
Uit onderzoek is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Cliënten willen zich gehoord voelen en zij willen voorkomen dat anderen in de toekomst hetzelfde overkomt.

Zorgaanbieders leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Het doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en hiervan leren. Zodat gezamenlijk de zorg kan worden verbeterd.

De Wkkgz is per 1 januari 2017 verplicht voor iedere zorgaanbieder.

Het NIBIG heeft gezocht naar een passende oplossing. En heeft het initiatief genomen zorgaanbieders aan te sluiten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) via het onafhankelijke Waarborgfonds Wkkgz. Het waarborgfonds Wkkgz heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Zorggeschil om zo de zorgaanbieders bescherming te bieden. Stichting Zorggeschil is erkend door het ministerie van VWS.

Wij, beroepsvereniging NOAG, brengen onze therapeuten onder bij het NIBIG voor de Wkkgz regeling. Wanneer u zich registreert bij de NOAG zult u worden benaderd door het NIBIG (per e-mail) om u te registreren voor de Wkkgz regeling.

Voor de kosten omtrent de WKKGZ registratie verwijzen wij u naar: www.nibig.nl

De bijdragen zorgen ervoor:

  • Dat u aangesloten bent bij een klachtenfunctionaris- en geschillencommissie volgens de wetgeving die per 1 januari 2017 van kracht is.
  • Dat u uw cliënt een adequate klachtenafhandeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt aanbieden.
  • Dat u bent aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.
  • Dat u NIBIG korting kunt krijgen bij het afsluiten van een adequate verzekeringstechnische dekking. Let op als Wkkgz therapeut dient u verzekerd te zijn.
  • Dat het NIBIG u in het gelaagde register opneemt in laag 1.

Voor verdere informatie omtrent de Wkkgz verwijzen  wij u naar: rijksoverheid en voor meer informatie omtrent het NIBIG verwijzen wij naar: NIBIG