In het NOAG-register kunnen natuurlijke personen worden ingeschreven, die voldoen aan de door het NOAG-bestuur vastgestelde voorwaarden m.b.t. de vereiste vooropleiding(en). Deze voorwaarden kunnen zijn het met goed gevolg hebben voltooid van een door de NOAG als gekwalificeerd erkende opleiding en/of over voldoende kennis te bezitten op het gebied van de natuurlijke geneeskunde en/of verwante geneeswijzen, en deze ook als zodanig uit te oefenen. Bij twijfel over ervaring, opleiding(en) en/of diploma(‘s) kan het NOAG-bestuur een eigen schriftelijke en/of mondelinge toets van bekwaamheid laten afleggen als bewijs van deskundigheid.

Download hier het Inschrijfformulier NØAG 2018.

Criteria
Eisen die het bestuur van de NOAG stelt voor NOAG-registratie en het afgeven van de NOAG-praktijklicentie zijn:
– Voor de Aa-licentie een Medische Basiskennis conform de plato eindtermen en voor de Ab-licentie een  Medische Basiskennis op hbo niveau alsmede praktisch inzicht.
– Voldoende kennis en vaardigheid in de uit te oefenen disciplines.
– Een juiste algemene vorming.
– Volledige integriteit.
– Het zich houden aan de Nederlandse Wetten, de normen en waarden van de NOAG, zich niet onttrekken aan de rechten en plichten van de NOAG en zich gedragen zoals een natuurgeneeskundige betaamt.

NOAG-register Aa en Ab

Het NOAG maakt onderscheid tussen:

– Therapeuten welke voldoen aan de PLATO eindtermen/nieuwe eisen per 1 januari 2017 (praktijklicentie Aa)
– Therapeuten welke Medische Basiskennis op hbo niveau (praktijklicentie Ab)
– Therapeuten die een Medische Basiskennis hebben die niet voldoet aan hbo niveau (praktijklicentie B)

Tevens hanteren wij een overzicht van therapeuten die voldoen aan Plato eindtermen. Het aparte overzicht vindt u onder de zorgverzekeringen op onze website.

NOAG-therapeuten kunnen tussentijds, indien daar een aanleiding toe is, door het NOAG-bestuur in het andere register worden gerangschikt of geheel worden uitgeschreven. Het NØAG-bestuur is geen verantwoording verschuldigd aan de NOAG-therapeut.

NOAG-praktijklicentie en kwaliteitsgarantie

De belangrijkste specialisaties van de bij de NOAG aangesloten geneeskundigen worden aangegeven in de NOAG-praktijklicentie. Deze dient in de praktijkruimte van de NOAG-therapeut duidelijk aanwezig te zijn. Een NOAG-praktijklicentie is – binnen het raam van de huidige wettelijke en praktische mogelijkheden – een zekere kwaliteitsgarantie. Niet voldoende deskundige en dubieuze hulpverleners – maar ook reguliere geneeskundigen zonder natuurge­neeskundige beroepsopleiding – mogen geen NOAG-praktijklicentie voeren.