Registratiemogelijkheden voor de NOAG-leden bij het NIBIG

Wij zijn medio 2017 de samenwerking aangegaan met het NIBIG. Het NIBIG geeft oa onze leden de gelegenheid gebruik te maken van het Gelaagd Register.

Er zijn drie opties waaruit u kunt kiezen:

  1. U registreert zich niet bij het NIBIG.
  2. U registreert zich alleen voor de Wkkgz bij het NIBIG.
  3. U registreert zich voor de Wkkgz en de groeimogelijkheden binnen het Gelaagd Register bij het NIBIG

Voor meer informatie klikt u hier

WKKGZ

De nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits) regels voldoen; ook u als aanbieder van complementaire/alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet zorgaanbieders om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. U valt als individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert. lees meer

Aanpassing wet op de omzetbelasting inzake vrijstellingen

Op 1 april jl heeft de staatssecretaris van financiën de wet op de omzetbelasting, vrijstelling aangepast naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad en van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch.
Deze aanpassing kan voor u van belang zijn. Wanneer u over het juiste opleidingsniveau beschikt bent u niet langer verplicht om omzetbelasting aan uw cliënten in rekening te brengen, indien u gezondheidskundige  diensten verricht.
De meest relevante informatie uit de wetswijziging vindt u onder de knop lees meer. Wilt u het gehele wetsartikel lezen deze link vindt u onderaan in het artikel. Wanneer u zeker wilt zijn dat u in aanmerking komt voor de vrijstelling van de omzetbelasting adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur en/of de belastingdienst. lees meer