Aansluiten

Inschrijving
In het NOAG-register kunnen natuurlijke personen worden ingeschreven, die voldoen aan de door het NOAG-bestuur vastgestelde voorwaarden m.b.t. de vereiste vooropleiding(en). Deze voorwaarden kunnen zijn het met goed gevolg hebben voltooid van een door de NOAG als gekwalificeerd erkende opleiding en/of over voldoende kennis te bezitten op het gebied van de natuurlijke geneeskunde en/of verwante geneeswijzen, en deze ook als zodanig uit te oefenen. Bij twijfel over ervaring, opleiding(en) en/of diploma(‘s) kan het NOAG-bestuur een eigen schriftelijke en/of mondelinge toets van bekwaamheid laten afleggen als bewijs van deskundigheid.

Criteria
Eisen die het bestuur van de NOAG stelt voor NOAG-registratie en het afgeven van de NOAG-praktijklicentie zijn:
– Voldoende medische kennis en praktisch inzicht.
– Voldoende kennis en vaardigheid in de eigen discipline.
– Een juiste algemene vorming.
– Volledige integriteit.
– Het zich houden aan de Nederlandse Wetten, de normen en waarden van de NOAG, zich niet onttrekken aan de rechten en plichten van de NOAG en zich gedragen zoals een natuurgeneeskundige betaamt.

NOAG-register A en B

Het NOAG maakt onderscheid tussen therapeuten welke HBO geschoold  zijn (praktijklicentie A) en therapeuten welke Medische Basiskennis hebben die niet voldoen aan de HBO eisen zijn (praktijklicentie B). Tevens hanteren wij een lijst voor de Menzis waarop de therapeuten vermeldt staan die voldoen aan de eisen van de Menzis, waaronder de 240 ects norm.

NOAG-therapeuten kunnen tussentijds, indien daar een aanleiding toe is, door het NOAG-bestuur in het andere register worden gerangschikt of geheel worden uitgeschreven. Het NØAG-bestuur is geen verantwoording verschuldigd aan de NOAG-therapeut.

NOAG-natuurgeneeskundig therapeut met NOAG-praktijklicentie A

Therapeuten welke volledig geschoold zijn, worden in het NØAG-register A inge­schreven en ontvangen tevens jaarlijks hun NOAG-praktijklicentie A. Men dient naast het diploma van de geneeswijzen tevens in het bezit te zijn van het diploma Anatomie, Fysiologie en Pathologie (AFP) op HBO-niveau.

NOAG-therapeut met NØAG-praktijklicentie B

Therapeuten welke niet volledig hbo geschoold zijn ontvangen NOAG-praktijklicentie B.

NOAG-praktijklicentie en kwaliteitsgarantie

De belangrijkste specialisaties van de bij de NOAG aangesloten geneeskundigen worden aangegeven in de NOAG-praktijklicentie. Deze dient in de praktijkruimte van de NOAG-therapeut duidelijk aanwezig te zijn. Een NOAG-praktijklicentie is – binnen het raam van de huidige wettelijke en praktische mogelijkheden – een zekere kwaliteitsgarantie. Niet voldoende deskundige en dubieuze hulpverleners – maar ook reguliere geneeskundigen zonder natuurge­neeskundige beroepsopleiding – mogen geen NOAG-praktijklicentie voeren.