Iedere NOAG-therapeut dient per kalenderjaar minimaal deel te nemen aan 40 uur nascholing. Dit kan middels het volgen van de door NOAG geaccrediteerde seminars, congressen en/of opleidingen. Dit om de kwaliteit van de behandelingen te  behouden en te verbetering. Het is de opzet om opgedane kennis, kunde en instelling aan te vullen, te verdiepen en het juist (be)handelen te bevorderen.

Deze permanente educatie is een vereiste om inzichten en voldoende kwaliteit van de toegepaste natuurlijke geneesmethoden te kunnen behouden en te kunnen verbeteren. Richting cliënten, verwijzers en ziektekostenverzekeraars geeft dit een kwaliteitsgarantie met betrekking tot de toegepaste natuurgeneeskunde van de geregistreerde NOAG-therapeut.

De NOAG biedt daarom een voldoende nascholingsaanbod aan haar NOAG-therapeuten aan, zowel kwalitatief als kwantitatief. De verantwoording hiervoor ligt bij het bestuur van de NOAG, welke officiële NOAG-erkende academies/opleidingsinstituten opdraagt de verschillende cursussen te verzorgen. De NOAG beoordeelt en bewaakt de kwaliteit van de aangeboden lesstof.