Iedere NOAG-therapeut dient per kalenderjaar minimaal deel te nemen aan 40 uur nascholing. Waarvan 8-uur voor de Aa-licentie therapeuten voor de Medische Basiskennis conform de Plato-eindtermen.  Dit kan middels het volgen van de door NOAG geaccrediteerde seminars, congressen en/of opleidingen en middels opleidingen, congressen of seminars die geaccrediteerd zijn bij o.a. de KTNO, SNRO of COG. Dit om de kwaliteit van de behandelingen te behouden en te verbetering. Het is de opzet om opgedane kennis, kunde en instelling aan te vullen, te verdiepen en het juist (be)handelen te bevorderen.

Deze permanente educatie is een vereiste om inzichten en voldoende kwaliteit van de toegepaste natuurlijke geneesmethoden te kunnen behouden en te kunnen verbeteren. Richting cliënten, verwijzers en ziektekostenverzekeraars geeft dit een kwaliteitsgarantie met betrekking tot de toegepaste natuurgeneeskunde van de geregistreerde NOAG-therapeut.